ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.โป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 64,584 ถุง , นมยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 16,560 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการศึกษาฯอบต.โป่งแยง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต.โป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/11/2552
 • หมดเขต    22/11/2552
 • อ่าน   507
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294