ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 74,796 ถุง ราคาถุงละ 6.26 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/11/2552
 • หมดเขต    20/11/2552
 • อ่าน   490
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294