ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
 •     งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ หลอดเก็บเลือดสุญญากาศสำหรับตรวจ CBC ชนิด K2 EDTA ชนิดต่างๆ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ สำนักเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/11/2552
 • หมดเขต    20/11/2552
 • อ่าน   531
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294