ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/11/2552
 • หมดเขต    18/11/2552
 • อ่าน   510
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294