ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 •     ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ต.พรระสิงห์ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาศธรรมดา ส่งเอกสารได้ทครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่น/นาทั 1 เครื่อง , และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คือ เครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 1 เครื่อง ผุ้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ต.พรระสิงห์ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/11/2552
 • หมดเขต    25/11/2552
 • อ่าน   496
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294