ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 •     โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ 2 ต.ม่อนจอง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป , ห้องคณิตศาสตร์ , ห้องสมุด 3 รายการ คือ โต๊ะปฏิบัติการครูเอนกประสงค์ ตู้ , ชั้น ต่างๆ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ รร.บ้านห้วยน้ำขาว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-460071
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ 2 ต.ม่อนจอง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/11/2552
 • หมดเขต    20/11/2552
 • อ่าน   499
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294