ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลเมืองแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-5349-8621 ต่อ 100
 • หน่วยงาน    เทศบาลเมืองแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/11/2552
 • หมดเขต    24/11/2552
 • อ่าน   523
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294