ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.อมก๋อย อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน 171,319 กล่อง กล่องละ 7.55 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.อมก๋อย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต.อมก๋อย อ.ออมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/11/2552
 • หมดเขต    26/11/2552
 • อ่าน   475
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294