ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 •     อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 1,2,3,6 ตามแบบทรัพยากรน้ำ 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง อบต.แม่ทะลบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2552
 • หมดเขต    03/12/2552
 • อ่าน   577
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294