ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
 •     สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2552
 • หมดเขต    08/12/2552
 • อ่าน   539
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294