ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำ ที่เทศบาล ซ. 35,37,41,43 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน ตั้งแต่บักดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   27/11/2552
 • หมดเขต    09/12/2552
 • อ่าน   473
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294