ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.อมก๋อย อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน 342,638 กล่อง ราคากลางกล่องละ 7.55 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาไรด้ที่ ส่วนการคลัง อบต.อมก๋อย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.อมก๋อย อ.ออมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/11/2552
 • หมดเขต    04/12/2552
 • อ่าน   534
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294