ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.สันทราย อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) คือ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 31,725 ถุง ราคาถุงละ 6.26 บาท , นมยู เอช ที จำนวน 44,793 กล่อง ราคากล่องละ 7.45 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.สันทราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 14 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.สันทราย อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/11/2552
 • หมดเขต    14/12/2552
 • อ่าน   492
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294