ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่ง-จ้างเหมาขขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดิบ
 •     โครงการชลประทานลำพูน อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่ง-จ้างเหมาขขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดิบ รวม 4 กลุ่ม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   01/12/2552
 • หมดเขต    03/12/2552
 • อ่าน   576
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294