ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
 •     โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 7 เครื่อง , เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผง 1 เครื่อง , จอคอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานทั่วป 11 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/12/2552
 • หมดเขต    11/12/2552
 • อ่าน   534
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294