ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ตามโครงการเสริมการศึกษาเล่าเรียน
 •     อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ตามโครงการเสริมการศึกษาเล่าเรียน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ห้วยแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5303-6556
 • หน่วยงาน    อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/12/2552
 • หมดเขต    23/12/2552
 • อ่าน   608
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294