ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ จัดซื้อเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 163 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/12/2552
 • หมดเขต    17/12/2552
 • อ่าน   562
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294