ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุต่างๆ
 •     งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุต่างๆ คือ สายดูดสำหรับรองรับภาชนะสารคัดหลั่ง จำนวน 10,700 ชุด , ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย 15,000 ชิ้น , ไม้พันสำลีสำเร็จรูป 20,900 ถุง , สำลีม้วน ขนาดต่างๆ , ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2552 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5394-5283
 • หน่วยงาน    งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/12/2552
 • หมดเขต    16/12/2552
 • อ่าน   535
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294