ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างเหมาทำการลาดยางทางหลวง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.งแม่ริม เชียงใหม่ งานจ้างเหมาทำการลาดยางทางหลวง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบมาตรฐานชั้นทางชั้น 4 ในทางหลวงหมายเลข 1178 ระยะทางรวม 2,719 กม. จำนวน 13 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที หน่วยพัสดะและสัญญา แขวงการทางชม.ที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.งแม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/12/2552
 • หมดเขต    17/12/2552
 • อ่าน   545
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294