ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
 •     เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ขนมหวานหรือผลไม้ ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 88 ราย ๆละ 13 บาทต่อวัน ระยะเวลาดำเนินการ 185 วัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่แฝก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/12/2552
 • หมดเขต    24/12/2552
 • อ่าน   606
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294