ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถอีแต๋น) จำนวน 1 คัน
 •     อบต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถอีแต๋น) จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.เมืองก๋าย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/12/2552
 • หมดเขต    24/12/2552
 • อ่าน   606
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294