ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อสื่อ/แบบฝึกแก้ไขปัญหานักเรียน ชั้น ป. 3
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 จ.ลำพูน สอบราคาซื้อสื่อ/แบบฝึกแก้ไขปัญหานักเรียน ชั้น ป. 3 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2552 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5300-3611 ต่อ 116
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   11/12/2552
 • หมดเขต    18/12/2552
 • อ่าน   503
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294