ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ คือ โทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 45 เครื่อง , โทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง , โทรทัศน์พลาสม่า ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/12/2552
 • หมดเขต    21/12/2552
 • อ่าน   495
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294