ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (เครื่องดนรีไทย จำนวน 21 รายการ)
 •     วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (เครื่องดนรีไทย จำนวน 21 รายการ) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/12/2552
 • หมดเขต    27/12/2552
 • อ่าน   578
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294