ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขยส่ง รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 1 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขยส่ง รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มกราคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5349-8998 ต่อ 118
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/12/2552
 • หมดเขต    04/01/2553
 • อ่าน   508
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294