ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ
 •     สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ยกเลิกขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ เพราะมีเหตุขัดข้องบางประกาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการขายได้
 • หน่วยงาน    สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   25/12/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   544
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294