ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อรถกระเช้าใช้มนอาคาร
 •     บริษัท ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สอบราคาซื้อรถกระเช้าใช้มนอาคาร สามารถยกได้ไม่ต่ำกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มกราคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5392-2213
 • หน่วยงาน    บริษัท ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/12/2552
 • หมดเขต    05/01/2553
 • อ่าน   562
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294