ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อสื้อภาษาไทยที่ใช้แก้ปัญหาการอ่านการเขียน
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อ.ฮอด เชียงใหม่ สอบราคาซื้อสื้อภาษาไทยที่ใช้แก้ปัญหาการอ่านการเขียน จำนน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อ.ฮอด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/12/2552
 • หมดเขต    08/01/2553
 • อ่าน   490
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294