ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
 •     โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง จำนวนหลายเครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ รร.ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 อ.ดอยเต่า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มกราคม 2553 หรทอสอบถามได้ที่ 0-5346-9121
 • หน่วยงาน    โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/12/2552
 • หมดเขต    04/01/2553
 • อ่าน   565
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294