ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
 •     โรงเรียนบ้านไร่ (สพท.ชม.5 ) อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน จำนวน 1 ห้อง 10 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป รร.บ้านไร่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มกราคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5336-6126
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านไร่ (สพท.ชม.5 ) อ.ดอยเต่า เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/12/2552
 • หมดเขต    04/01/2553
 • อ่าน   554
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294