ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประปา จำนวน 2 รายการ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประปา จำนวน 2 รายการ คือ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 13 ชุด , เครื่องมือตรวจหาท่อรั่วชนิดฟังเสียงน้ำรั่ว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/12/2552
 • หมดเขต    07/01/2553
 • อ่าน   549
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294