ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบปฎิบีติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ที่ 4 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อระบบปฎิบีติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ที่ 4 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/12/2552
 • หมดเขต    04/01/2553
 • อ่าน   528
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294