ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows XP Pro หรือรุ่นที่ดีกว่า พร้อม Microsoft Office 200 7 จำนวน 288 ชุด , ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows Server 2003 พร้อม ISA จำนวน 9 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มอำนวยการ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2553 หรือสอบถามได้ที่ 053-003611-14 ต่อ 116
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   25/12/2552
 • หมดเขต    07/01/2553
 • อ่าน   590
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294