ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิก จำนวน 6 รายการ
 •     สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ประกวดราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิก จำนวน 6 รายการ คือ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ , สระเก็บน้ำและท่อส่งน้ำ , คลองส่งน้ำ , สระเก็บน้ำและระบบท่อส่งน้ำ , ผูสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5312-1171
 • หน่วยงาน    สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
 • วันที่ประกาศ   06/01/2553
 • หมดเขต    07/01/2553
 • อ่าน   506
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294