ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท สมศรี จำกัด โครงการหมู่บ้นสิรินโฮม 3 เฟส 2
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท สมศรี จำกัด โครงการหมู่บ้นสิรินโฮม 3 เฟส 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/01/2553
 • หมดเขต    12/01/2553
 • อ่าน   538
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294