ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ณ พื้นที่ สะลวง-ขี้เหล็ก อ.แม่ริม เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 9 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/01/2553
 • หมดเขต    15/01/2553
 • อ่าน   542
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294