ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 50 กก./ชม.
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 50 กก./ชม. ของโรงพยาบาลจอมทอง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.จอมทอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2553
 • หมดเขต    18/01/2553
 • อ่าน   569
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294