ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ คือ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ สำหรับโรงพยาบาลแม่แตง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2553
 • หมดเขต    20/01/2553
 • อ่าน   458
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294