ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่ งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 2553. หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 053-321420 ต่อ 106
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/01/2553
 • หมดเขต    19/01/2553
 • อ่าน   518
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294