ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องปฎิบัติการ 3 สาระ และจัดซื้อครุภัณฑ์
 •     โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ.เชียงดาว เชียงใหม่ ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องปฎิบัติการ 3 สาระ และจัดซื้อครุภัณฑ์ ขอยกเลิก เนื่องจากได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 เรื่องการปรับแก้รายละเอียดของรูปแบบรายการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ.เชียงดาว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/01/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   469
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294