ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องนอน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม (6 ห้อง)
 •     สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องนอน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม (6 ห้อง) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 053-121157 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/01/2553
 • หมดเขต    19/01/2553
 • อ่าน   591
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294