ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ปี 2553
 •     โรงเรียนบ้านศรีย้อย ต.ต้นธง อ.เมือง ลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ปี 2553 ครบชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านศรีย้อย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2553 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-5300-3556
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านศรีย้อย ต.ต้นธง อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   12/01/2553
 • หมดเขต    21/01/2553
 • อ่าน   526
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294