ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศติดเชื้อ จำนวน 28 ห้อง
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศติดเชื้อ จำนวน 28 ห้อง พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลหางดง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหางดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/01/2553
 • หมดเขต    27/01/2553
 • อ่าน   523
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294