ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู และโครงสร้างรางระบายน้ำ คสล.
 •     อบต.ดอนเปา อ.แม่วาง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู และโครงสร้างรางระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ดอนเปา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ดอนเปา อ.แม่วาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/01/2553
 • หมดเขต    26/01/2553
 • อ่าน   488
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294