ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 •     เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนำมาบำรุงดูแลรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จไนวน 49 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลท่าศาลา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2553
 • หมดเขต    27/01/2553
 • อ่าน   500
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294