ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 6 บ้านหัวข่วง หชื่อมหมู่ 7 บ้านป่าลาน
 •     เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 6 บ้านหัวข่วง หชื่อมหมู่ 7 บ้านป่าลาน กว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสองแคว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2553
 • หมดเขต    27/01/2553
 • อ่าน   513
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294