ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
 •     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ขนาดยาว 496.00 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,984.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2553
 • หมดเขต    28/01/2553
 • อ่าน   566
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294