ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ พร้อม ซอฟแวร์ จำนวน 6 รายการ
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ พร้อม ซอฟแวร์ จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2553
 • หมดเขต    24/01/2553
 • อ่าน   509
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294