ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้
 •     อบต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ จัดจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนารวม 0.20 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.สันผีเสื้อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    อบต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/01/2553
 • หมดเขต    01/02/2553
 • อ่าน   565
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294