ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม นม
 •     เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สอบราคาซื้ออาหารเสริม นม รสจืด ชนิดกล่อง ประจะภาคเรียน 2/2552 ให้กัยโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตแม่ลาน้อย จำนวน 124,980 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   18/01/2553
 • หมดเขต    18/01/2553
 • อ่าน   509
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294